اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۱۳۶۴۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۷۵۷۵۳۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۱۳۶۴۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۳۹۲۴۸۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین ، بین دوراهی قپان و قلعه مرغی ، روبروی بانک صادرات ، پلاک 868

لوازم یدکی کوماتسو خزر کوماتسو

تلفن

  • ۵۵۱۳۶۴۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۷۵۷۵۳۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۵۱۳۶۴۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۳۹۲۴۸۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان قزوین ، بین دوراهی قپان و قلعه مرغی ، روبروی بانک صادرات ، پلاک 868